/ Kategori / Yeruşalim

Yeruşalim

     “İmparator Büyük Konstantinos’un Annesi, Azize Eleni, ileri yaşına rağmen yolculuğun bütün zorluklarını göze alarak, 325 yılı civarında, Haç’ı…
  Gökte ve yeryüzünde tüm yetki bana verilmiştir Bu nedenle, gidin bütün ulusları öğrencim yapın Onları Baba, Oğul ve Kutsal…
Aziz Simun, Yetmişler’den biriydi. Yeruşalim Piskoposu şehit edilince Aziz Simun onun yerine geçti. Yeruşalim’in ikinci piskoposu olarak Kilise’yi parlak bir…
  Mısır’lı Eren Meryem’in Pazarı, büyük oruç devresinin beşinci ve son pazarıdır. Fahişe hayatı yaşarken tövbe eden Mısır’lı Eren Meryem’in (522) hatırlandığı…