/ Kategori / sofulukta 14 ayını geçirdiği

sofulukta 14 ayını geçirdiği

1086 yılında Roma’da varlıklı ve dinar bir ailede Dünya’ya geldi. O tarihlerde Roma kilisesi Ortodoks kilisesinden ayrıldığı/koptuğunda, Antony’nin de aralarında…