/ Kategori / sapkınlık

sapkınlık

Ariusçuluk - Kalsedoncular – Nasturilik
28/02/2022
Ortodoks İnancımız – basit bir şekilde ifade etmemiz gerekirse - bir kişiye ve bir gerçeğe dayanmaktadır. Rabbimiz İsa Mesih'in şahsına…