/ Kategori / Ortodoksluğun zaferi

Ortodoksluğun zaferi

İkonaklazm veya ikona kırıcılık, dinsel resimlerin ve diğer kutsal imge veya anıtların genelde dinsel veya politik sebeplerle tahrip edilmesi anlamına…