/ Kategori / Mezar

Mezar

  INCİL AÇIKLAMASI ; Markos (15:43-48 / 16:1-8) Sevginin Dürüstlüğü – Cesaret “Haftanın ilk günü erkenden mezara geldik ve güneş…
  Kudüslü aziz Kirillos Mesih çarmıhtan mezara götürüldüğü gibi biz de kutsal kaynağa, tanrısal vaftize götürüldük. Herkes sorgulandı. Baba’nın ve…