/ Kategori / mabetler

mabetler

Mendil İsa'nın kefenine sarılmış...
30/10/2020
  İlahî Litürji ve başka Kutsal Ayinlerin giriş bölümünde, rahipler, önceki vaazlarımızda sözünü ettiğimiz selamet dileklerinin ardından, şu dilekte bulunurlar: …