/ Kategori / kötü çiftçilerin Meseli

kötü çiftçilerin Meseli

Pendikost’tan sonra 13. Hafta vaazı
11/09/2018
  26/8/2018  (Matta 21:33-42)   Rab, bugünkü İncil meseliyle, insanın bir toplum olarak ya da bireysel olarak, Tanrı'nın kendisine verdiği şeyi…