/ Kategori / Izmir ortodoks Kilise

Izmir ortodoks Kilise

6 Şubat Saygıdeğer Babamız Vukolos, İzmir Piskoposu
06/02/2015
6 Şubat Saygıdeğer Babamız Vukolos, İzmir Piskoposu Aziz Bukolos (Voukla) Aziz Polikarpos’un episkposlukta önceliydi. Havari Aziz Yuhanna tarafından İzmir episkoposluğuna…