/ Kategori / Imparator Konstantinos

Imparator Konstantinos

29 Mayıs Birinci ekümenik konsil ΄in anması
29/05/2015
  Konsil İmparator Büyük Konstandinos tarafından çağrıldı ve 325 yılında İznik’te yapıldı. İskenderiyeli din adamı Arius’un öğretisi –Mesih’in Baba ile…