/ Kategori / İlahi Liturji

İlahi Liturji

Kutsal Sunak’ta okunan Proskomidi Duası1
02/05/2022
    Diyakoz Büyük Giriş'ten sonra Niyaz Dualarının dizisini tamamladığı esnada, Ruhban, kendi günahlarını ve halkın bilmeden işlediği suçları (Pavlos'un…
Tamamlayıcı ilave Niyaz Duaları
13/04/2022
(10.4.2022) Sevgili  Kardeşler, Önceki konuşmamızda, Büyük Giriş esnasında, Kutsal Armağanların Prothesis Sunağından Kutsal Sunak’a taşınırken  okunan duaları ve icra edilenleri…
    (3.4.2O22 )   İlahicilerce terennüm edilen Heruvim İlahisi ve Ruhbanın okuduğu dilek dualarıyla herkesin manevi hazırlığı tamamlanmış oluyor,…
Faziletler merdiveni kitabının yazarı aziz İoannis(Klimakos) hakkında vaaz
03/04/2022
Bugün, Diriliş Bayramı öncesi Büyük Oruç Dönemi’nin dördüncü Pazarı’nda, Sina Dağ’ında yaşamış olan Aziz İoannis “Faziletler merdiveni kitabının yazarı” olarak…
Proskomidi(Litürjiye hazırlık)
27/03/2022
(27.3.2022) Kilisenin Ana gövdesi (Nef) ikonostasis ile Kutsal Bema'dan ayrıldığı için, İlahi Liturji sırasında müminler, Bema’nın sol nişinde  yer alan…
Heruvim ilahisi
20/03/2022
(20.3.2022) İlahi Litürji’de Kansız Kurban’ı sunma anı yaklaştıkça, Rahip böyle büyük bir kutsal olaya yaklaşmak için layık olmadığını daha yoğun…
18/03/2022
(13.3.2022) Tanrı’nın inayetiyle, geçen Pazar ilahi litürjinin yorumlamasına dair gerekli yorumları 23. konuşmamızla tamamladık. Umarım bu yorumlar, “Sözün Litürjisi” olarak…
Katekümenler için niyazlar
06/03/2022
İlahi Litürji’de, Uzun Niyazların sonunda rahibin Tanrı’ya izzet içerikli duasından sonra, Katekümenler için niyazlar sunuyoruz. Diyakoz önce Katekümenleri kendileri için,…
Uzun niyazlar
27/02/2022
(27.2.2022) İlahi Litürji esnasında, Elçilerin İşleri Kitabından, Elçilerin Mektuplarından ve İncil'den okunan Kutsal Okumalardan ve ilahi vaazdan sonra Kilise, Tanrı’nın…
İlahi vaaz (21)
20/02/2022
20/2/2022 İlahi Liturjinin ayrılmaz bir parçası, Elçisel dönemden beri kabul gören İlahi Vaazdır. Rab, Sinagog’da Eski Ahit’ten bölümler okuduktan sonra,…