/ Kategori / İlahi Liturji

İlahi Liturji

(12.6.22) Kutsal Komünyon öncesi son duaların okunmasının ardından, Ruhaniler kilise düzenine göre komünyon almaya gelirler. Her birisi öncelikle diğer ruhanilere…
Baş eğme duası
03/07/2022
İlahi Litürjide okuduğumuz Rab’bin duasından sonra Ruhani, “Hepinize selamet olsun” diyerek cemaati kutsar. Gerçekten de Rab’bin selametinin müminlerin kalplerini koruması…
Kutsal Komünyondan önce Değerli Armağanların hazırlanması
30/06/2022
Ruhani, Değerli Armağanları yükseğe doğru kaldırdıktan sonra, Diyakoz kendisine hitaben “Ey efendi, Kutsal Ekmeği böl” der. Yeryüzünde icra edilen ilk…
Takdisten sonraki anmalar
24/05/2022
Kutsal Litürji’de, Değerli Armağanlar kutsanıp İsa Mesih’in Tamamen Kutsal Bedenine ve Kanına dönüştükten sonra Ruhani, yaşayan Tanrı’nın, Öğrencilerine  ve müminlerine …
Kutsal armağanların takdis edilmesi
13/05/2022
(8.5.2022) İlahi Litürji’de okunan Kurban Duası’nda , “Kutsal, kutsal, kutsal, Rab-ül Sabau “ ilahisi okunduktan ve Ruhani  İsa Mesih’in  bu…
İsa’nın kendini kurban etme ritüeli
12/05/2022
(1.5.22) Bugün Kutsal Litürji’nin ana bölümünden bahsedeceğiz. Kutsal Efkaristiya Sakramenti bu kutsal ve sırlı olan bölüme göre icra edilecektir. Yani…
İmanlının Kutsal Armağanların kutsanmasından (Anaphora’dan) önceki ruhsal hazırlanışı
11/05/2022
(24.4.2022) İlahi Litürji esnasında, hep birlikte okuduğumuz Büyük İman İkarı'ndan sonra diyakoz, şöyle bir çağrıda bulunur: ''Doğru  duralım. Korkuyla duralım,…
Kutsal Sunak’ta okunan Proskomidi Duası1
02/05/2022
    Diyakoz Büyük Giriş'ten sonra Niyaz Dualarının dizisini tamamladığı esnada, Ruhban, kendi günahlarını ve halkın bilmeden işlediği suçları (Pavlos'un…
Tamamlayıcı ilave Niyaz Duaları
13/04/2022
(10.4.2022) Sevgili  Kardeşler, Önceki konuşmamızda, Büyük Giriş esnasında, Kutsal Armağanların Prothesis Sunağından Kutsal Sunak’a taşınırken  okunan duaları ve icra edilenleri…
    (3.4.2O22 )   İlahicilerce terennüm edilen Heruvim İlahisi ve Ruhbanın okuduğu dilek dualarıyla herkesin manevi hazırlığı tamamlanmış oluyor,…