/ Kategori / hac

hac

Kutsal Cuma Sabah Duaları
13/04/2023
Papaz: Kutludur Tanrımız; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin. Gelin, Tanrımız kralın önünde secde edip yere kapanalım. Gelin,…
Yaşam veren ve saygın Haç’ı Yüceltme Pazarı Yortusunun serin ruhsal gölgesi tüm dünyamızı örtüyor. Kutsal Litürji süresince tüm kutsal ibadethanelerimizde…
Bugün Eylül ayının ikinci Pazarı ve Kutsal Kilisemiz Rab’bimizin değerli ve yaşam veren Haçının yüceltilmesi yortusuna doğru ilerliyor. Günün İncil…
Paskalya geliyor
24/04/2016
                                  Bütün halklara İncil hakkında vaaz veren Havari Pavlos bize şöyle diyor : Mesih’in ismine baftiz olanlar, O’nun ölümüne…
Aziz Kudüslü Kirillos’un kateşezlerinden Hiç kuşkusuz Mesih’in her eylemi Kilise için şan kaynağıdır. Haç ise şanların şanıdır. Pavlus’ un söylediği…