/ Kategori / Filozof olarak konseyde konuştu

Filozof olarak konseyde konuştu

“Neokesaria’ya (Niksar) yakın bir şehir olan Komana’da (Gümenek) basit bir kömürcü olarak yaşıyordu. Komana Piskoposu öldüğünde,  yeni bir piskopos seçmek…