/ Kategori / doktor

doktor

  Bugünkü İncil alıntısı, İsa Mesih’in yeryüzünde bulunduğu süre boyunca gerçekleştirdiği pek çok hayranlık uyandırıcı tedaviden birini daha anlatıyor bize.…
Azize İrini Bizans Kraliçesi Teodora döneminde yaşadı (842 İ.s). Azize Kapadokya’lı idi. Ailesi aristokrat sınıfına ait olmakla beraber azizenin kız…
Anısı 27 Temmuzda kutlanmaktadır    ÖN SÖZ Bu kitapta göreceğimiz gibi, Aziz Panteleimon dehşetli işkencelere tâbi tutuldu. Tabi ki başına…