/ Kategori / Diriliş

Diriliş

Peder Epifanios Theodoropoulos Diriliş düşmanlarının argümanlarını çürütüyor
04/05/2022
  Bir sabah üstat evine gelen iki-üç misafirle konuşuyordu. Misafirlerden biri idealist bir komünistti…Peder misafirleriyle konuşurken şu ifadeyi kurdu: -Hristiyanlığın…
06/06/2021
Elçilerin İşleri Kitabı’ndan öğrendiğimize göre, Rab’bimiz İsa Mesih, Dirilişinden sonra, 40 gün boyunca, öğrencilerine görünür, kurucusunun kendisi olduğu Kilisenin temellerinin…
  Mezarın girişindeki taş yana yuvarlanmadı, (mezarın girişinde bulunan) mühürler kırılmadı ancak İsa Mesih ölülerden dirildi ve mezardan “Mühürleri bozmayarak”…
    İskenderiyeli Kirillos’un Aziz Yuhanna’ nın İncil’i üstüne vaaz Kutsal Ruh’un ilk armağanlarına ve diriliş umuduna sahip olanlar bekledikleri…