/ Kategori / Diokletian’ın işkenceleri

Diokletian’ın işkenceleri

  O, Diokletian’ın işkenceleri zamanında Trakya’da hizmet etti. Paganlar bir kiliseyi yakmak üzereyken geldi ve şöyle söyledi: “Allah’ın duvarlar arasında…