/ Kategori / Büyük İmparator Theodosyus

Büyük İmparator Theodosyus

22 Mayıs 2.Ekümenik Konsil’in anılması
22/05/2015
  Bu konsil Büyük İmparator Theodosyus tarafından öncelikli olarak Kilise’nin Kutsal Ruh öğretisini aydınlığa kavuşturma amaçlı toplanmıştır. Konstandinupolis Piskoposu olan…