/ Kategori / Aynorozlu Peder Theologos konusma

Aynorozlu Peder Theologos konusma

Ekümenik Patrik Sayın Bartholomeos Hazretleri, Muhterem pederler, Sevgili kardeşlerim, Aslında hakkım olmayarak ancak itaat ederek, Tanrı’nın sevgisinin hayatıma soktuğu, onu…