/ Pazarın Sesi / Luka’nın 10.Pazarı

Luka’nın 10.Pazarı

Efesliler

Luka’nın 10.Pazarı

  1. Bölüm

8Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işığın çocukları olarak yaşayın. 9Çünkü ışığın meyvesi her tür iyilik, doğruluk ve gerçekte görülür. 10Rab’bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. 11Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın. 12Karanlıktakilerin gizlice yaptıkları şeylerden söz etmek bile ayıptır. 13Işığın açığa vurduğu her şey görünür. 14Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor:

«Uyan, ey uyuyan!
Ölümden diril!
Mesih senin üzerine
ışık saçacak.»

15Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilge kişiler gibi yaşayın. 16Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. 17Bunun için akılsız olmayın, Rab’bin isteğinin ne olduğunu anlayın.
18Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la dolu olun. 19Birbirinize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde Rab’be nağmeler yükseltin, terennüm edin.

Luka

13. Bölüm

10Bir Sept günü İsa, havralardan birinde ders veriyordu. 11On sekiz yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. 12İsa onu görünce yanına çağırdı. «Kadın» dedi, «hastalığından kurtuldun.» 13Ellerini kadının üzerine koydu, o da hemen doğruldu ve Tanrı’yı yüceltmeye başladı.
14İsa’nın hastayı Sept günü iyileştirmesine kızan havra yöneticisi kalabalığa seslenerek, «Çalışmak için altı gün vardır» dedi. «O günler gelip iyileşin, Sept günü değil.»
15Rab ona şu karşılığı verdi: «Sizi ikiyüzlüler! Her biriniz Sept günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? 16Buna göre, Şeytan’ın on sekiz yıldır bağlı tuttuğu, İbrahim’in bir kızı olan bu kadının da Sept günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi?»
17İsa’nın bu sözleri, kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalık ise O’nun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı.

Luka’nın 10.Pazarı