/ Kategori / Pazar Vaazlarι

Pazar Vaazlarι

Azizlik herkes için mümkündür
25/07/2021
(25.7.2021) Sabah Ayini (Orthros)’nde her gün Azizlerin Hayat Hikâyelerini (Sinaxaria), ölümüne kadar Mesih’e olan bağlılıklarını, dualarıyla gerçekleştirilen mucizeleri, -kimilerinin sütunlarda[1]…
Azizler ve Azizlik
18/07/2021
Ekümenik Konsilde yer alan Aziz Pederleri vePisidia & Pamfilya bölgelerinde faaliyet göstermiş olan  Azizleri anma  ayinleri   (18.7.2021)   Günlük ibadetimizde,…
(11.7.2021) Kutsal Litürji ve pek çok diğer İlahi Ayin’in başında Tanrı’ya yöneltiğimiz bir dizi yakarışda şunu da ekleriz: “Her  türlü…
Kendimizi, birbirimizi ve bütün ömrümüzü Mesih Allah’a emânet edelim
04/07/2021
Kilisenin, kiliseye gelen müminlere günlük ibadette en sık tekrarlanan tembihi: ”Bütün Azizleri anarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün ömrümüzü Mesih Allah’a…
Fedakarlık ruhu
27/06/2021
İman şehitleri ve diğer Azizler’in bulutu Kilisenin gök kubbesini çevreliyor. Yıl boyunca her gün Azizleri anıyoruz. Ama bugün, Pentekost gününden…
Hıristiyanın manevi yaşantısı
20/06/2021
“Ey insansever Efendi, …Mübârek emirlerinin korkusunu kalplerimize yerleştir ki, nefsânî arzuları ayaklar altına alıp mânevî yaşantı sürelim ve seni hoşnut…
Rab her zaman yanımızdadır
16/06/2021
Rab’bimiz İsa Mesih, bugünlerde kutladığımız şanlı Göğe Yükselişinden önce, öğrencilerine, çok önemli ve anlamlı bir söz verdi: “İşte ben, dünyanın…
06/06/2021
Elçilerin İşleri Kitabı’ndan öğrendiğimize göre, Rab’bimiz İsa Mesih, Dirilişinden sonra, 40 gün boyunca, öğrencilerine görünür, kurucusunun kendisi olduğu Kilisenin temellerinin…
30/05/2021
30.05.2021 Kutsal Paydaşlık öncesi duaların altıncısında şu sözler yer alıyor: «Ya Rab, birçok ahlaksızlığımı biliyorsun, yaralarımı biliyorsun ve ülserlerimi görüyorsun,…
Yegâne İnsansever
23/05/2021
    (23/5/2021) Ortak ibadetimizde sıklıkla Tanrı’nın, yaradılışından günümüze kadar insan ırkı için sergilediği insanseverlikleri yad ederiz. Böylece, bütün günahkarlığımıza…