/ Kategori / Pazar Vaazlarι

Pazar Vaazlarι

İlahi Liturji: Kilise ibadeti’nin doruk noktası
17/10/2021
( 17.10.2021) Kutsal Kiliselerimizde her gün çeşitli kutsal ayinler icra edilir.  İlahiler terennüm edilir, Eski Ahit'ten  mezmurlar ezgiyle okunur, rahiplerce…
Müminin ilahi Liturji’ye düzenli katılımı gereklidir
10/10/2021
(10.10.2021) Kilise'nin Kutsal Gizemlerinin en büyüğü, İlahi Liturji sırasında gerçekleştirilen Kutsal Efharistiya Sakramenti, İlahi Liturji’ye katılan her mümine; kutsallık, manevi…
İlahi Liturji'nin Yorumlanması1.vaaz: İlahi Liturji'yi anlamanın gerekliliği
03/10/2021
İnsanlığın başlangıcından beri en büyük ve en hayırlı olay, şüphesiz, Rabbi'miz İsa Mesih'in yeryüzüne gelişi ve O'nun kurtuluşumuz için yaptıklarıdır.…
Aklımızı kurcalayan düşünceleri göğüslemek
26/09/2021
(26.9/2021) Akşam İbadetinin baş eğme duası şu dilekle sona erer «Rab Tanrımız… şeytanın ruhumuzun menfaatine aykırı olan her türlü faliyetten,…
Hoşgörü (2)
19/09/2021
Bir önceki vaazımızın konusu, birbirimize karşı sevgiyle hoşgörü göstermek idi. Fakat Elçi Pavlus’un şu öğüdünü duyduğumuzda: “Birbirinize hoşgörülü davranın” (Kol.…
Hoşgörü (1)
12/09/2021
(12/9/2021) 9. Saat Ayininde okunan ilahilerinden birinde Çarmıha gerilmiş olan Rabbimiz’e seslenip yakarıyoruz: “Ey her şeye karşı tahammül edip hoşgörülü…
Hristiyanın hayatındaki manevi idman(2.)
05/09/2021
5/9/2021 Manevi idman, gerek İncil gerek Kilisenin Kutsal Geleneğinde vurgulandığı üzere, Hristiyan’ın hayatında olması gereken bir unsurdur. Yaşamları boyunca bu…
Hristiyanın hayatındaki manevi idman
29/08/2021
Pek Kutsal Bakire Μeryem'den sonra Kilise tarafından özellikle itibar edilen kişi Aziz Öncü ve Vaftizci Yahya Peygamber’dir. Kiliselerin ikonostasisindeki ikonası,…
Υaşayanlar Diyarında
22/08/2021
Azizlerin hayat hikayelerini anlatan Sinaksarion Kitabında, Pek Kutsal Tanrıdoğuran’ın Uyuması sırasında yaşanan etkileyici bir sahne yer almaktadır. Yaklaşık 50 yaşında…
Dünyevî yerlerden ebediyete intikal
15/08/2021
(15/8/2021) Ortodoks ibadetinde merkezi konum, Pek Kutsal Tanrıdoğuran Meryem’e aittir. Kilise, sık sık Pek Kutsal’ın şefaatlerini diler ve onu; Oğlu…