/ Kategori / Pazar Vaazlarι

Pazar Vaazlarι

19/08/2022
  (23/8/2020 Pazar günü için)   Kutsal Meryem Ana'nın seçkin figürü, Ortodoks inananların ruhlarında, özellikle görkemli Kutsal Uyumasının gerçekleştiği Ağustos…
(15 AĞUSTOS) En güzel övgülerle birlikte, bugün Kilise, semavi aleme yükselirken, "her zaman mübarek sayılan, Tanrı’nın tertemiz Annesine" ve hepimizin…
(15/8/2021) Ortodoks ibadetinde merkezi konum, Pek Kutsal Tanrıdoğuran Meryem’e aittir. Kilise, sık sık Pek Kutsal’ın şefaatlerini diler ve onu; Oğlu…
(12.6.22) Kutsal Komünyon öncesi son duaların okunmasının ardından, Ruhaniler kilise düzenine göre komünyon almaya gelirler. Her birisi öncelikle diğer ruhanilere…
Baş eğme duası
03/07/2022
İlahi Litürjide okuduğumuz Rab’bin duasından sonra Ruhani, “Hepinize selamet olsun” diyerek cemaati kutsar. Gerçekten de Rab’bin selametinin müminlerin kalplerini koruması…
Kutsal Komünyondan önce Değerli Armağanların hazırlanması
30/06/2022
Ruhani, Değerli Armağanları yükseğe doğru kaldırdıktan sonra, Diyakoz kendisine hitaben “Ey efendi, Kutsal Ekmeği böl” der. Yeryüzünde icra edilen ilk…
Takdisten sonraki anmalar
24/05/2022
Kutsal Litürji’de, Değerli Armağanlar kutsanıp İsa Mesih’in Tamamen Kutsal Bedenine ve Kanına dönüştükten sonra Ruhani, yaşayan Tanrı’nın, Öğrencilerine  ve müminlerine …
Kutsal armağanların takdis edilmesi
13/05/2022
(8.5.2022) İlahi Litürji’de okunan Kurban Duası’nda , “Kutsal, kutsal, kutsal, Rab-ül Sabau “ ilahisi okunduktan ve Ruhani  İsa Mesih’in  bu…
İsa’nın kendini kurban etme ritüeli
12/05/2022
(1.5.22) Bugün Kutsal Litürji’nin ana bölümünden bahsedeceğiz. Kutsal Efkaristiya Sakramenti bu kutsal ve sırlı olan bölüme göre icra edilecektir. Yani…
İmanlının Kutsal Armağanların kutsanmasından (Anaphora’dan) önceki ruhsal hazırlanışı
11/05/2022
(24.4.2022) İlahi Litürji esnasında, hep birlikte okuduğumuz Büyük İman İkarı'ndan sonra diyakoz, şöyle bir çağrıda bulunur: ''Doğru  duralım. Korkuyla duralım,…