“Orta İtalya’da yaşadı. Nadir kutsiyetin adamıydı, bir keresinde ölüm döşeğinde birine günah itirafı yapması ve Komünyon vermesi için çağrılmıştı.…
                                            O Aziz Gönüllü Şifacılardan biri olarak sayılır. “Bu Aziz antik Roma’da seçkin ve zengin bir ailede doğdu. Döneminin…
Yıllar boyunca kuru bir ağaçta, badem ağacının dallarını düzenleyerek onun üzerinde çileci hayat yaşadı. Daha sonra gece ibadeti, oruç ve…
                               Bu ikona bir zamanlar Konstandinupolis’teki Vlaherna Kilisesi’nde tutuldu. 1383 yılında Ladoga Gölü’nün üzerinde aniden belirdi. Sonra da hava yoluyla…
  Yeni-Şehit Aziz Yorgo 19. yy başında Antalya’da dindar bir Hıristiyan ailenin oğlu olarak doğdu. İyi bir dini eğitim almış…
                                      Romalı bir senatörün kızı olmasına ve büyük bir güzelliğe sahip olmasına rağmen, dünyadan kaçtı ve Mezopotamya’da bir manastıra girdi…
                                  Arnavutluk’taki Görice’de doğdu. Abisi Theodosyus Kutsal Dağ’a gitti ve zamanla orada Filotheu Manastırı’nın başrahibi oldu. Birkaç yıl…
Havarilerin Mektuplarından   Okuma  Üzerine Vaaz(36)
24/06/2019
Tüm Azizler Pazarı  (Ibranilere 11:33-40; 12:1-2)     Kilisenin bütün azizlerini birlikte kutlarken, Aziz Pavlos’un  İbraniler’e yazdığı mektubundan bugün Kilisemizde…
                            Haberci’nin rahme düşüşünün ve doğumunun mükemmel hikâyesi Luka İncil’inin ilk bölümünde anlatılmıştır. Pek Kutsal Tanrı Validesi ve Mesih’in Kendisi…
                                 Hepsi kardeştiler ve Maksimyan döneminde askerdiler. Tuna ötesindeki İskitlere karşı bir Roma seferinde, Orentyus, Golyat gibi bir İskit şampiyonu…