Pavlus’un Korintliler’e
04/09/2021
Pavlus’un Korintliler’e 1.mektubundan alıntı (okumalar) 9. Bölüm Ayet: RAB'dir gücüm ve ezgimin konusu, O kurtarıcım oldu. RAB beni şiddetle yola getirdi, ama ölüme…
“Aziz Athanasios, Minsk bölgesinde 1596 yılında, Roma ve bazı Rus piskoposları arasında yapılan yanlış Brest-Litovsk Birliği ile aynı yılda doğdu.…
  Aziz Abda, İmparator 2. Theodosios ve İranlı Kral 1. Yezdigirt zamanında yaşadı; orada bir Hıristiyan piskoposu olarak kendi sürüsü…
  Onun hikâyesinin büyük kısmı, Luka’nın İncil’inin ilk bölümünde yer almaktadır. Sinaksarion şunları ekliyor: “Zekeriya, Mesih’in doğumundan sonra Meryem Ana’nın…
  O, kötü İmparator Numerian’ın zamanında Antakya piskoposuydu. Bir keresinde İmparator Antakya’ya geldi ve Vavilas’ın hizmet ettiği bir kiliseye girmeye…
  O, Havari Diyakon Filipus’un (Yedilerden olan, bakınız Elçilerin İşleri 6. bölüm, 11 Ekim’de anılır) dört kızından biriydi. Elçilerin İşleri’nden…
  Onun hikâyesi için Eski Ahit’in Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa’nın Tekrarı kitaplarına bakılabilir. Kilise onun Tora’nın, Tevrat’ın…
  O, Athanasios Kuruklis adıyla 1727’de Kefalonya Adası’nda doğdu. Yedi yaşındayken çiçek hastalığı sebebiyle kör oldu. Onun dindar annesi, iyileşmesi…
  O en çok, Büyük Aziz Vasilios, Aziz İlahiyatçı Grigorios ve Aziz Altınağızlı Yuhanna’nın ortak yortusu denince akla gelir (Bakınız:…
  1879 yılında Moravia’da dünyaya geldi ve doğumda Matey Pavlik ismini aldı. Roma Katolik papazı oldu ve Roma Katolik Kilisesi’nin…