Azize Pelagia Küçük Asya’da, Kutsal Elçi Aziz Pavlus’un memleketi olan Tarsus’ta doğdu. Tanınmış birer Pagan olan ebeveyni yoluyla şehirdeki…
Ortodoks Kilisemizin Yeni Azizi
02/05/2022
  Ekümenik Patrikhane’nin Kutsal Konsil’i Üstat Evmenios Saridakis’i Azizler sınıfına dahil etti. Üstat hakkında birkaç söz: Üstat Evmenios 1931’de Girit…
Ön söz Yeni Din Şehidi Ahmet, iki tane kendine özgü şehitlik arz ediyor. Bir taraftan, Müslümanlıktan gelerek, Hıristiyanlığı ve Ortodoksluğu…
  Kutsal Pederimiz Teodosius 1009’da doğdu ve Kiev’den uzak olmayan Kursk’ta büyüdü. Küçük yaşından itibaren bir yetişkin olgunluğuna sahipti, çocukların oynadığı…
   Bu iki kutsal şehit karı-kocaydılar. Diocletianus’un zulmü sırasında Vali Arian, Timothy’den dini kitaplarını teslim etmesini istedi (O zamanlar bu…
    Diyakoz Büyük Giriş'ten sonra Niyaz Dualarının dizisini tamamladığı esnada, Ruhban, kendi günahlarını ve halkın bilmeden işlediği suçları (Pavlos'un…
  Kutsal Paskalya İçin Patrikhane Bildirisi 169 Protokol Numaralı + B A R T H O L O M E…
  I. Boris ya da Boris, 852-889 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti'nin ve Ön Bulgarların ilk Hıristiyan hanıdır. Aziz Boris-Mihail, Bulgar Hanı Presian’ın oğluydu…
  1882 yılında fakir bir ailede, Sebino-Epifaniskaya(Bugün Kimovski) köyünde doğdu. Kör doğmuş olmasına rağmen –gözlerinde gözbebeği olmadan doğdu- erken yaşta…
  Kutsal şehitlerden Hesperus ile karısı Zoe ve oğulları Cyriacus ile Theodulus, Hadrian’ın imparatorluğu zamanında (117-138) Mesih’e iman ettikleri için…