1 Ağustos,  Mesih'in Hayat Veren Çarmıhı'nın Kıymetli Tahtası Alayı
24/08/2022
Ağustos ayının başlangıcından itibaren şehrin kutsanması için, hastalık ruhunu kovmak için, Kutsal Emanetlerden olan Hayat Veren Kutsal Haç'ın tahta kalıntısını…
O, Girit doğumlu bir Yunandı. Bir pagan olarak doğdu ve böyle yetişti, Havari Pavlus’un aracılığıyla Mesih’te imana geldi ve İncil’i…
  O, Aziz Havari Yuhanna’nın öğrencisi ve arkadaşıydı, aynı zamanda Aziz Havari Pavlus ile de çalıştı, bunun için Yetmişlerden olmamasına…
                Bu yakın zamanın Havari Eşiti Aziz’i, Aitolia’nın Mega Dendron’unda doğdu (Yunanistan). Agion Oros’ta (Kutsal Dağ) keşiş oldu, orada…
                                               O, Büyük Şehit Dimitrios’un hizmetçisiydi ve şahadeti esnasında orada bulunuyordu. Elbisesinin bir kenarını şehidin kanına batırdı ve daha sonra…
  Aziz Polikarpos (23 Şubat), Pothinus’u Küçük Asya’dan Fransız topraklarına İncil’i yayması için göndermişti. Orada birçoklarını Mesih’te imana getirdi ve…
                                    Kaynak: Hazιrlayan Theodora Yapιcιoglu Meryem Annemiz hakkında İncilde fazla bilgiler bulunmuyor. Çünkü İncil’de İsa Mesih'in hayatını, öğretilerini ve verdiği…
Anma günü 23 Ağustos İreneyus, Küçük Asya (bugünkü Türkiye, İzmir) doğumludur. Gençliğini, aziz Polykarpos’un ve diğer “Havariler dönemi tanıkları”nın yanında…
  O, Nikomedia’da (İzmit) yaşadı ve burada birçok paganı putperestlikten Mesih’te imana döndürdü. Bu sebepten o ve bazı arkadaşları yakalandı,…
Barselona’da Hıristiyan bir ailede doğdu, kendini kutsiyete adadı ve kendine damat olarak Mesih’i seçti. İşkenceci Dacian Barselona’ya geldiğinde, Eulalia ailesinin…