Hayatına Likaonya’da (Orta Anadolu’da bulunan antik bölge) pagan bir çoban olarak başladı. Mesih’te imana gelip vaftiz oldu ve Sozon…
  O, Konstantinopolis’te asil bir ailede doğdu. İyi eğitimle yetiştirildi ve öyle sıra dışı bir güzelliği vardı ki İmparator’un eş…
Matta’nın 13 Pazarı
06/09/2020
Korintliler 16. Bölüm 13Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun. 14Her şeyi sevgiyle yapın. 15-16Ahaya'da ilk iman eden…
  Firigya’daki Kolose’de, Başmelek Mikail’e adanmış bir ayazma (kutsal su kaynağı) ve kilise vardı. Kötü niyetli paganlar iki tane nehrin…
Aziz Maksim, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda, 1888 yılında doğdu. O zamanda bütün Ortodoks Kiliseleri ele geçirilmiş ve Ortodoks usullerini uygulamasına rağmen özünde…
“Aziz Athanasios, Minsk bölgesinde 1596 yılında, Roma ve bazı Rus piskoposları arasında yapılan yanlış Brest-Litovsk Birliği ile aynı yılda doğdu.…
  Aziz Abda, İmparator 2. Theodosios ve İranlı Kral 1. Yezdigirt zamanında yaşadı; orada bir Hıristiyan piskoposu olarak kendi sürüsü…
  Onun hikâyesinin büyük kısmı, Luka’nın İncil’inin ilk bölümünde yer almaktadır. Sinaksarion şunları ekliyor: “Zekeriya, Mesih’in doğumundan sonra Meryem Ana’nın…
  O, kötü İmparator Numerian’ın zamanında Antakya piskoposuydu. Bir keresinde İmparator Antakya’ya geldi ve Vavilas’ın hizmet ettiği bir kiliseye girmeye…
  O, Havari Diyakon Filipus’un (Yedilerden olan, bakınız Elçilerin İşleri 6. bölüm, 11 Ekim’de anılır) dört kızından biriydi. Elçilerin İşleri’nden…