30 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havariler, Silas, Silvanus, Kreskens, Epenetus ve Andronikus Aziz Silas, Havari Pavlus’un arkadaşı ve görev ortağıydı…
30 Temmuz Babil Piskoposu, Şehit Ruhani Polihronius ve Onun Beraberindekiler “İmparator Dekius Babil’i fethettiğinde, Polihronius’u, beraberinde üç papazı, iki diyakonu…
    30 Temmuz Azize Angelina, Arnavutluk Prensesi   O Arnavutluk’un millî kahramanı İskender Bey’in kızıydı. Sırbistan Prensi ve İskender…
  29 Temmuz Küçük Asya’daki Çankırı’dan Aziz Şehit Kalinikos   Kilikya bölgesinde dindar bir ailede doğdu. Tüm dünyevî şeyleri terk…
Azize İrini Bizans Kraliçesi Teodora döneminde yaşadı (842 İ.s). Azize Kapadokya’lı idi. Ailesi aristokrat sınıfına ait olmakla beraber azizenin kız…
    28 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havari Diyakonlar, Prohorus, Nikanor, Timon ve Parmenas İsimleri Elçilerin İşleri 6: 5’te geçmektedir. Aziz…
Ölüler için vaftiz olanlar
26/07/2021
Korintliler 15 29-30: Diriliş yoksa, ölüler için vaftiz olanlar ne olacak? Ölüler hiç dirilmezse, insanlar neden ölüler için vaftiz oluyorlar? …
Anısı 27 Temmuzda kutlanmaktadır    ÖN SÖZ Bu kitapta göreceğimiz gibi, Aziz Panteleimon dehşetli işkencelere tâbi tutuldu. Tabi ki başına…
Azizlik herkes için mümkündür
25/07/2021
(25.7.2021) Sabah Ayini (Orthros)’nde her gün Azizlerin Hayat Hikâyelerini (Sinaxaria), ölümüne kadar Mesih’e olan bağlılıklarını, dualarıyla gerçekleştirilen mucizeleri, -kimilerinin sütunlarda[1]…
  26 Temmuz İzmitli Aziz Şehit Ruhaniler Hermolaus, Hermippus ve Hermokrates Onlar İzmit’te ruhbanlardı ve Hermolaus, Aziz Pandeleimon’u (27 Temmuz)…