04/02/2015
Pammakaristos Manastırı (Fethiye Camii) Pammakaristos İstanbul’un tarihi kiliseleri arasında en ilginç kiliseler arasında yer alır. Kilise binası aslında iki bitişik…
Bizans Piskoposları ve Ekümenik Patrikler 1.  Aziz Andreas (38-kurucu) 2. Havari Stachys (38-54) 3. Aziz Onesimus (54-68) 4. Piskopos I…
Önlerinden milletleri de kovdu. Onların çadırlarında İsrail sıptlarını oturttu Aziz Griogios’un vaazlarından Varlığının, soluk almanın, zekanın, bilgeliğin ve en önemlisi…
Tanrı‘nın Sözü bitmez tükenmez bir pınardır. Kim anlayabilir, Rabbim, senin tek bir sözünün zenginliğini? (Suriyeli Efrem, Diatessaron, 1, 18-19) Anladıklarımız…
Ne mutlu merhametli olanlara, onlar merhamet bulacaklar Nasıralı Grigorios’un vaazlardan "Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar" (Mt. 5. 7)…
Aziz Paisios’a çocuklar hakkında sorulan sorulardan ve cevapları Soru: Fark ettim ki Kutsal Ayin sırasında bebekler bazen gülümsüyor. Cevap: Bunu…
25/01/2015
Roma’nın Hristiyanlık’ı Kabul edişi M.S dördüncü yüzyılın başlarında, Roma İmparatorluğu tarihindeki en büyük krizlerden biriyle yüzleşti. İmparatorluğu, ikisi batıda ve…
Mesih’in Tanrılığı Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde tanrı oğlu bulunanda yaşam vardır.…
Mesih’in Tanrılıği Hayatımızdaki zorluklar ve hastalıklar   “Bir kişinin, tatlı cennete gidebilmesi ve zorlukların pasaportunu elinde bulundurabilmesi için, burada çok…
Ne mutlu o insana ki, hiç ayırt etmeksizin, herhangi başka bir insanı sevebilir Aziz Maksumus’un vaazlarından Sevgi, Tanrı bilgisinden başka…