Suriyeli Aziz Efremin vaazlarından Seni bilmenin bağışladığı aydınlıkla zihnimizin karanlığını dağıt, Rabbim. Dağıt ki aydınlanan ruhumuz saflıkla yenilenmiş olarak…
  Suriyeli Aziz Efremin vaazlarından İsa Mesih, şakirtlerinin gelişi ile ilgili sorularını önlemek için şöyle der: "Saate gelince, bunu kimse…
  Küçük Arsenios, emdiği sütle birlikte ailesinden inancı da öğrenmeye başladı ; hikâye ve masallar yerine Aziz Arsenios’un hayatını ve mucizelerini…
  Aziz Silouane : ‘’Düşmanlarını sevemeyen ne Rabbi tanıyabilir  nede Kutsal Ruh'un tatlılığını ’’ söyler. Bizim için Tanrının merhameti ne…
Ermenice konusan Ortodoks Hristiyanlar
12/02/2016
   Bir zamanlar bu topraklarda ‘Hay-horomlar’ adlı bir topluluk yaşardı. 1923’te Lozan Barış Antlaşması kapsamında Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan…
Kirazlı Manastırı
10/02/2016
     Strabon, Kyzikos’un ardındaki Dindymon Dağında ana tanrıçaya adanmış. Ortodoks geleneğine göre de manastır eski bir tapınağın yerinde kurulmuştur.…
  Saygıdeğer Babamız, İman İkrarcısı Maksimus’un mektuplarından Günahkarının içtenlikli tövbesi aracılığı ile insanların inanca dönmesi kadar başka hiçbir şey Tanrı’ya…
  Peder Yuhanna Andonopoulos’un kitabindan alıntıdır Yeni Ahdi okursak, yeni kurulan Hıristiyan cemaatinin (yani Kilisenin) ilk sorumlu yöneticilerinin Rabbimizin Havarileri…
                   Romalı Klemens’in Korintililere Mektubundan Ey sevgili kardeşlerim, İsa Mesih’i ölülerin arasından dirilterek bize bir ilk örnek veren Rabbin dirilişinin…
                                 Altınağızlı Yuhanna’nın Romalılara Mektup üstünde vaazlardan Tanrι, Oğlu’nu teslim etmiştir. Sen ise senin için teslim edilip öldürülmüş olana bir…