“İmparator Büyük Konstantinos’un Annesi, Azize Eleni, ileri yaşına rağmen yolculuğun bütün zorluklarını göze alarak, 325 yılı civarında, Haç’ı aramak…
09/09/2015
  Konsil, İmparator Genç Theodosios tarafından düzenlendi, Efes’te gerçekleşti. İki yüz peder, Konstantinopolis Patriği Nestorios’un öğretilerini kınamak için toplandı. O,…
  Tanrıdoğuran yaşlı ve kısır bir aileden, Yoakim ve Anna’dan doğmuştu (Onların hikâyeleri için yarının yortularına bakınız). O, Oğlu Mesih’i…
  Suriye’de doğdu ve çobanlık mesleğini yaptı, on sekiz yaşında evini bırakıp keşiş oldu. Çok katı çilecilik uyguluyordu. Kırk gün…
  Birinci Ekümenik Konsil, Kilise yılının başlangıcını, Roma İmparatorluğu’nun o zamanki uygulamasını devam ettirerek 1 Eylül olarak ayarlamıştır. Yüzyıllar boyunca…
  Kutsal Tanrıdoğuran’ın Pisidya ikonası ve ona adanmış ezgiler Uluborlu’nun değerli zenginliği, Ey Pisidyalı Bakire Hanımefendi, Elinden mür saçan Kıymetli…
Matta’nın 10. Pazarı
09/08/2015
Korintliler 4. Bölüm Kanımca Tanrı biz elçileri, ölüm hükümlüleri gibi en geriden gelenler olarak gözler önüne serdi. Hem melekler hem…
Maccabees lerin ve Antiochus Epifanes’in Tanrısız yönetiminden İbranileri kurtarmak için kahramanca mücadelesinin hikayesi Maccabees’nin eski ahit kitaplarında anlatılıyor.  (Eğer İnciliniz,…
Matta’nın 8. Pazarı
26/07/2015
  Galatyalılar3. Bölüm23Bu iman gelmeden önce, biz Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa'nın tutuklusuyduk. 24Yani, Yasa imanla aklanalım…
  Diyakon Azize Olympia, Senatör Anicius Secundus’un kızıydı ve anne tarafından -Aziz Nikolas’ın hayat hikayesinde de değinilen -ünlü piskopos Eulalios’un…