O, Konstantinopolis’te yaşayan bir kuyumcuydu. Yakınlardaki bir köyde Meryem Ana’nın vefatı yortusunu kutlarken, eğlencelere bazı Türk komşular da katıldı.…
  Ortodoks Kilisesi’nin Synaksarion Kitabından bir alıntıdır. Çeviren :A.Hristiyanidis ÖN SÖZ Aziz Simeon, faziletin bütün zor ve dar yollarından geçip…
                                                                             İnsanların kalbine sonsuzluğu koyan Tanrı, onların zayıflıklarını iyi bilir. Bilindiği gibi, evli çiftler yıl dönümlerini…
    Halka göründüğü ilk andan itibaren İsa Mesih’in vaazının hülasası, yeni bir hakikatin gelişinin sevinçle ilanından başka bir şey…
                                    190 yılı civarında, Kuzey Afrika’da pagan bir ailede dünyaya geldi. Vaftizden önce Kartaca’da hitabet ve felsefe öğretmeni…
Kutsal Geleneğe göre, Pek Kutsal Tanrıdoğuran uyuduktan üç gün sonra dirildi ve bedenen cennete yükseldi. Yükselişi esnasında, Kutsal Kemerini Havari…
                          635 yılı civarında, Aziz Oswald (5 Ağustos), Northumbria Kralı, Ionia Manastırı’nın keşişlerine, onun çoğunluğu pagan olan krallığına misyonerlik çalışması…
                                                O, nezaketi ve çileci hayat tarzı ile tanındı. Ruhban atamasında çok titiz davranırdı, kalpten Mezmur söyleyemeyen birisini asla atamazdı.…
                             Bugün on yedi Aziz Sırp Başpiskoposları anılır, Sırbistan’ın ilk Başpiskoposu ve Havari Eşiti Aziz Sava ile başlar. Onlar: •Aziz…
  Aziz Aleksandros ilk Ekümenik Konsilde, katılmak için çok güçsüz olan Patrik Mitrofanis’in vekili olarak yer aldı ve Patrik Mitrofanis’in…