O, Athanasios Kuruklis adıyla 1727’de Kefalonya Adası’nda doğdu. Yedi yaşındayken çiçek hastalığı sebebiyle kör oldu. Onun dindar annesi, iyileşmesi…
  O en çok, Büyük Aziz Vasilios, Aziz İlahiyatçı Grigorios ve Aziz Altınağızlı Yuhanna’nın ortak yortusu denince akla gelir (Bakınız:…
  1879 yılında Moravia’da dünyaya geldi ve doğumda Matey Pavlik ismini aldı. Roma Katolik papazı oldu ve Roma Katolik Kilisesi’nin…
Korintliler 15. Bölüm Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. 2Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun…
  “Nikomedialı (İzmit) 20.000 şehidin (28 Aralık’ta anılırlar) ölümünden sonra, piskoposları Anthimos, geriye kalan sürüsüyle ilgilenmek için yakınlardaki bir köye…
  İmparator Diokletian’ın büyük işkenceleri zamanında Nikomedia (İzmit) yakınlarında yaşadı. Henüz dokuz yaşında olmasına rağmen, yakalandı ve Bithinia valisi Aleksandros’un…
  “Prizrem şehrinde doğdu, Kral Duşan’a sekreter olarak hizmet etti. 1339 yılında Başpiskopos oldu ve 1346 yılında Patriklik derecesine yükseldi.…
  Aziz Büyük Efthimios’un öğrencisi ve çilecilikte yoldaşıydı. Aziz Efthimios’un, Filistin’de, Yeruşalim’e 6 mil uzaklıkta bulunan, Eriha yolundaki manastırında başrahiplik…
  O, hayatına çok büyük zorluklarla başladı. Annesi de babası da Mesih’teki inançlarından ötürü hapsedilmişlerdi. İlk önce babası Theodutos, hapisteyken…
  Çağımızda Ortodoksluğun ve Amerika’daki manastır hayatının öncüsü olan bu keşiş, birçok kişi tarafından şefaati istenmesine ve ikonaları yapılmış olmasına…