Ona ‘Siyah Musa’ da derler. O bir köleydi fakat kötü hayatından ötürü efendisi tarafından kovuldu. Sonra Mısır’da…
    Emir Hoca (M.S. 1614) Rum kayıtlarında ismi “Hodja Amiris” olarak geçen ve Kudus’te yer alan Osmanlı ordusunda hizmet…
“Aziz Büyük-Şehit Fanurios’un hakkında, onun kutsal ikonasında şahadetine ilişkin tasvir edilenler dışında çok az şey biliniyor. Bu ikona 1500 yılında,…
“340 yılında Mısır’da doğdu ve büyük bir Mısırlı çileciydi. Henüz bir oğlan çocuğuyken çeşitli manevi öğretmenleri ziyaret etti ve onlardan…
  çeviri: Marc Madrigal Rus kayıtlarında Nikolas’ın Türk ismi “Yusuf Ogly” olarak geçer. Kırım savaşlarında komutan olmuş bu şahsın doğum…
“Karı ve koca ikisinin de aileleri Nikomedia’dan (İzmit) varlıklı ve asil insanlardı. Adrian, Praetorium’un valisiydi ve bir pagandı, Natalia ise…
O, Aziz Büyük Pahomyus’un öğrencisiydi, büyük Mısırlı Çöl Pederleri’nden biriydi ve Tabennisi’de (Nil nehrinde bir adada bulunan ilk sinobitik* manastır)…
O, Girit doğumlu bir Yunandı. Bir pagan olarak doğdu ve böyle yetişti, Havari Pavlus’un aracılığıyla Mesih’te imana geldi ve İncil’i…
  O, Aziz Havari Yuhanna’nın öğrencisi ve arkadaşıydı, aynı zamanda Aziz Havari Pavlus ile de çalıştı, bunun için Yetmişlerden olmamasına…
                Bu yakın zamanın Havari Eşiti Aziz’i, Aitolia’nın Mega Dendron’unda doğdu (Yunanistan). Agion Oros’ta (Kutsal Dağ) keşiş oldu, orada…