Matta’nın 7. Pazarı
30/07/2022
Romalılar 15. Bölüm İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. 2Her birimiz, komşusunu ruhça…
  31 Temmuz Kapadokyalı Aziz Evdokimos “Aziz Evdokimos, Kapadokya’dan dindar ve çok tanınmış, aristokrat sınıfından bir ailenin çocuğuydu. Bir kadınla…
  31 Temmuz Aramatyalı Aziz Yusuf Asil Yusuf, Yahudi yönetme meclisinin varlıklı bir üyesi ve Mesih’in gizli bir takipçisiydi. Aynı…
  30 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havariler, Silas, Silvanus, Kreskens, Epenetus ve Andronikus Aziz Silas, Havari Pavlus’un arkadaşı ve görev ortağıydı…
30 Temmuz Babil Piskoposu, Şehit Ruhani Polihronius ve Onun Beraberindekiler “İmparator Dekius Babil’i fethettiğinde, Polihronius’u, beraberinde üç papazı, iki diyakonu…
    30 Temmuz Azize Angelina, Arnavutluk Prensesi   O Arnavutluk’un millî kahramanı İskender Bey’in kızıydı. Sırbistan Prensi ve İskender…
  29 Temmuz Küçük Asya’daki Çankırı’dan Aziz Şehit Kalinikos   Kilikya bölgesinde dindar bir ailede doğdu. Tüm dünyevî şeyleri terk…
    28 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havari Diyakonlar, Prohorus, Nikanor, Timon ve Parmenas İsimleri Elçilerin İşleri 6: 5’te geçmektedir. Aziz…
Azize İrini Bizans Kraliçesi Teodora döneminde yaşadı (842 İ.s). Azize Kapadokya’lı idi. Ailesi aristokrat sınıfına ait olmakla beraber azizenin kız…
Anısı 27 Temmuzda kutlanmaktadır    ÖN SÖZ Bu kitapta göreceğimiz gibi, Aziz Panteleimon dehşetli işkencelere tâbi tutuldu. Tabi ki başına…