Polikarpos büyük olasılıkla, İncil yazarı Yuhanna’ nın öğrencisidir. İzmir (Türkiye) episkoposuydu. İzmir tiyatrosunda halkın önünde bir odun yığını üzerinde yakılarak…
  Apolytikion. Ton 4. Bizlere her zaman hoşgörüyle yaklaşan Atalarımızın Tanrısı, bizleri merhametinden mahrum bırakma; ancak atalarımızın dularıyla hayatımızı esenlik…
Apolytikion. Ton 4. Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan etti ve alçakgönüllülük…
Aziz Kallinikos (dünya adıyla Dimitrios Poulos) 26 Ocak 1919'da Agrinio'nun Sitaralona köyünde dindar bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.…
Et Kesimi Yortusu Pazarı
18/02/2023
  1.Korintliler  8. Bölüm 8Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bireksiğimiz olmaz, yersek de bir üstünlüğümüz olmaz. 9Ama dikkat edin, bu…
Azize Filotei, Yunanistan’ın Osmanlı Yönetiminde bulunduğu dönemde Atina’da doğdu. Annesinin adı Sirigga, babasının adı ise Aggelos Benizelos idi. İkisi de…
Apolytikion. Ton 3. Ey kutsal Elçi Arhipus, ruhlarımıza günahların affını bahşetmesi için merhametli Tanrı’ya yalvar. Kontakion. Tone 4. Kilisenin kazandığı…
Yeni Şehit ve keramet sahibi Aziz Efrem, 14 Eylül 1384'te Yunanistan'da doğdu. Aziz, henüz gençken babası vefat etti ve erdemli…
Apolytikion. Ton 4. Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan etti ve alçakgönüllülük…
İnsan bedeninin kutsallığı
16/02/2023
Bugünkü Elçisel okumada Elçi Pavlus, Korint Hristiyan topluluğunu ilgilendiren konulardan bahsediyor. Onlardan bazıları sınırsız özgürlüklerini ifade ederek, “bana her şey…