/ Kategori / Makaleler

Makaleler

Kefernahum sinagogu ve «Petrus evi»
01/07/2018
Kefernahum İncil’de adı geçen çok önemli bir kenttir. Petrus ve Andreas burada doğmuş ve büyümşlerdir. İsa Petrus’un evini ziyaret edip…
İslam ve Hristiyanlık Karşılaştırması
13/03/2018
       “Hani Rabbin meleklere: «Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına!…
Aziz Andreas Cemaatinin Gençlerine Mektup
22/02/2018
  Aşağıdaki metin 23 Ağustos 1984 yılında, o dönemde Aziz Andreas'ta ayinlere katılan, günah itirafı yapan ve yaşayan gençlere verilmek…
Kısa ve Sembolik Bir Hikâye
30/10/2017
  Bir insan derin ve karanlık bir çukurda hapsolmuş, oturuyor ve acı içinde ağlıyor. Oradan Konfüçyüs ve Laozi geçiyor (Devlet…
Ortodoks Kilise Binası
05/09/2017
    Ortodoks kiliseleri genelde biçimlerini, belirli mistik öneme sahip çeşitli şekillerden alırlar.En yaygın şekil ise, bir gemiyi andıracak biçimde…
Kalbi yükselere taşıyan mezmurlar
08/08/2017
Sunum  Mezmurları iyice okuyup derinlemesine anlamak gerekli bir durumdur. Bu da Mezmurlar kitabının Hristiyanlık ibadetimizde ki önemi ve geniş bir…
Heybeliada Ruhban Okulu’nda Yapılan Tezler
15/05/2017
    International journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 - 4688 (Print) Volume 5 Issue 6, Special Issue…
Heybeliada'nın saklı hazinesi
03/05/2017
  NOKTA | Maaz İBRAHİMOĞLU   Dünyada eski eserlerin bulunduğu en büyük üçüncü kütüphanasinin Heybeliada Ruhban Okulu'nda olduğunu biliyor muydunuz? Heybeliada…
  Hristiyanların en önemli iki bayramından biri İsa’nın doğuşunun kutlandığı Noel Yortusu, diğeri ise İsa’nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu’dur. Bu…
Kutsal Kitap değiştirilmemiştir
29/12/2016
       Bu Kitap çok eski olmakla birlikte, birçok eski Kutsal Kitap el yazmasının onun içindekileri doğruladığı dikkate değer. Dünyanın…