/ Kategori / Makaleler

Makaleler

Müslümanlar Hz. İsa’yı kabul ederler, niçin hıristiyanlar Hz. Muhammedi kabul etmezler?
20/10/2020
  Bu soru Müslümanlar tarafından bazen doğrudan doğruya sorulmaktadır, bazen daha dolaylı bir şekilde: Madem ki, biz Müslümanlar Hz. İsa'yı…
09/07/2020
      Mühürlenmek, Mesih'i inkâr etmek anlamına gelir. Bazı insanlar İncil yazarı Yuhanna’nın Vahiy bölümündeki mühürden nasıl bahsettiğini anlamıyor.…
İsa Mesih tapınaklarda dua etmeyi yasaklamış mıydı?
03/07/2020
  Mesih hiç bir zaman tapınakta dua etmeyin demedi ayrıca kendisi de birçok defa Yeruşalim’deki Tapınak’a gitti. (İsa'nın annesi Aziz…
Ortodoks ve Katolik Kilisesi arasındaki farklar
01/07/2020
  IX. Yüzyılın başına kadar, Hristiyanlık batı ve doğuda aynıydı. V. Ekümenik konsül tarafından açıklanan ve duyurulan inanç, her iki…
23/06/2020
Sünnet, çok eski çağlardan beri çeşitli toplumlarda var olan bir uygulamadır. Bu uygulama halen devam etmektedir. Samiler, İbraniler, Araplar, Moablılar, Amoriler, Edomlular ve Mısırlılar sünneti…
Kiliseye karşı polemik
08/04/2020
    Simona Petras manastırına tabi olan Tecelli Manastırı başrahibi İliya Rago’nun Pazar vaazı. Şu anda dünyada tüm konuşmaları besleyen…
Barnabas İncili (???...)
31/10/2019
  Kuran’da İsa Mesih’in yerine O’nun bir benzerinin çarmıha gerilip öldürüldüğü yazar. Çoğu Müslüman İsa Mesih’in yerine çarmıha gerilen kişinin…
"Gülümseme" Faşizmi
13/09/2018
  Gökyüzü her zaman bulutsuz ve mavi olabilir mi? İnsan her zaman mutlu ve keyifli olabilir mi, kapalı ya da…
Meryem Annemizin yılanlar mücisesi
05/09/2018
  Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda bulunan Markopolo Köyü'nde her yıl 15 Ağustos Meryem Ana Bayramı'ndan önce başlayan ve bayram sürecinden sonra…
Erken Hristiyan Sanatı
03/07/2018
Hıristiyanlığın gizli gizli yayılmaya başladığı MS 1. yüzyıl ile çeşitli ülkelerce resmî din olarak kabul edildiği MS 4. yüzyıla kadar…