/ Kategori / Makaleler

Makaleler

23/06/2020
Sünnet, çok eski çağlardan beri çeşitli toplumlarda var olan bir uygulamadır. Bu uygulama halen devam etmektedir. Samiler, İbraniler, Araplar, Moablılar, Amoriler, Edomlular ve Mısırlılar sünneti…
Kiliseye karşı polemik
08/04/2020
    Simona Petras manastırına tabi olan Tecelli Manastırı başrahibi İliya Rago’nun Pazar vaazı. Şu anda dünyada tüm konuşmaları besleyen…
Barnabas İncili (???...)
31/10/2019
  Kuran’da İsa Mesih’in yerine O’nun bir benzerinin çarmıha gerilip öldürüldüğü yazar. Çoğu Müslüman İsa Mesih’in yerine çarmıha gerilen kişinin…
"Gülümseme" Faşizmi
13/09/2018
  Gökyüzü her zaman bulutsuz ve mavi olabilir mi? İnsan her zaman mutlu ve keyifli olabilir mi, kapalı ya da…
Meryem Annemizin yılanlar mücisesi
05/09/2018
  Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda bulunan Markopolo Köyü'nde her yıl 15 Ağustos Meryem Ana Bayramı'ndan önce başlayan ve bayram sürecinden sonra…
Erken Hristiyan Sanatı
03/07/2018
Hıristiyanlığın gizli gizli yayılmaya başladığı MS 1. yüzyıl ile çeşitli ülkelerce resmî din olarak kabul edildiği MS 4. yüzyıla kadar…
Kefernahum sinagogu ve «Petrus evi»
01/07/2018
Kefernahum İncil’de adı geçen çok önemli bir kenttir. Petrus ve Andreas burada doğmuş ve büyümşlerdir. İsa Petrus’un evini ziyaret edip…
İslam ve Hristiyanlık Karşılaştırması
13/03/2018
       “Hani Rabbin meleklere: «Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına!…
Aziz Andreas Cemaatinin Gençlerine Mektup
22/02/2018
  Aşağıdaki metin 23 Ağustos 1984 yılında, o dönemde Aziz Andreas'ta ayinlere katılan, günah itirafı yapan ve yaşayan gençlere verilmek…
Kısa ve Sembolik Bir Hikâye
30/10/2017
  Bir insan derin ve karanlık bir çukurda hapsolmuş, oturuyor ve acı içinde ağlıyor. Oradan Konfüçyüs ve Laozi geçiyor (Devlet…