/ Kategori / Makaleler

Makaleler

Mendil İsa'nın kefenine sarılmış...
30/10/2020
  Rab İsa mendili neden katladı? "Mendilin Hikayesi" Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve…
Müslümanlar Hz. İsa’yı kabul ederler, niçin hıristiyanlar Hz. Muhammedi kabul etmezler?
20/10/2020
  Bu soru Müslümanlar tarafından bazen doğrudan doğruya sorulmaktadır, bazen daha dolaylı bir şekilde: Madem ki, biz Müslümanlar Hz. İsa'yı…
09/07/2020
      Mühürlenmek, Mesih'i inkâr etmek anlamına gelir. Bazı insanlar İncil yazarı Yuhanna’nın Vahiy bölümündeki mühürden nasıl bahsettiğini anlamıyor.…
İsa Mesih tapınaklarda dua etmeyi yasaklamış mıydı?
03/07/2020
  Mesih hiç bir zaman tapınakta dua etmeyin demedi ayrıca kendisi de birçok defa Yeruşalim’deki Tapınak’a gitti. (İsa'nın annesi Aziz…
Ortodoks ve Katolik Kilisesi arasındaki farklar
01/07/2020
  IX. Yüzyılın başına kadar, Hristiyanlık batı ve doğuda aynıydı. V. Ekümenik konsül tarafından açıklanan ve duyurulan inanç, her iki…
23/06/2020
Sünnet, çok eski çağlardan beri çeşitli toplumlarda var olan bir uygulamadır. Bu uygulama halen devam etmektedir. Samiler, İbraniler, Araplar, Moablılar, Amoriler, Edomlular ve Mısırlılar sünneti…
Kiliseye karşı polemik
08/04/2020
    Simona Petras manastırına tabi olan Tecelli Manastırı başrahibi İliya Rago’nun Pazar vaazı. Şu anda dünyada tüm konuşmaları besleyen…
Barnabas İncili (???...)
31/10/2019
  Kuran’da İsa Mesih’in yerine O’nun bir benzerinin çarmıha gerilip öldürüldüğü yazar. Çoğu Müslüman İsa Mesih’in yerine çarmıha gerilen kişinin…
"Gülümseme" Faşizmi
13/09/2018
  Gökyüzü her zaman bulutsuz ve mavi olabilir mi? İnsan her zaman mutlu ve keyifli olabilir mi, kapalı ya da…
Meryem Annemizin yılanlar mücisesi
05/09/2018
  Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda bulunan Markopolo Köyü'nde her yıl 15 Ağustos Meryem Ana Bayramı'ndan önce başlayan ve bayram sürecinden sonra…