/ Kategori / Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Nissalı Gregorius’un vaazlarından Pavlus’ un beyan ettiği gibi ruh amiri olan Mesih’e doğru gözlerini kaldırırsa, bakışının güçlendirilmiş keskinliği için mutluluk…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından Her tür kusurdan arındırılmış, vücutlardan kurtulmuş olan ruh, Allah’ı gözlemesine olanak tanıyan bakışının keskinliği ve berraklığı yüzünden…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından Allah’ın verdiği söz kesinlikle öylesine yüce ki, mutluluğun son sınırını da aşabilmektedir. Her şey görülünce, başka ne…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından Ey Allah zenginliğinin, bilgeliğinin ve biliminin derinliği! Yargıları ne denli anlaşılmaz ve yolları erişilmez! Yüksek bir dağın…
  Artık bedene göre yaşamayıp, Allah’ın Ruh’unun yönetimi altında yaşayan kimse, Allah’ın Oğlu diye çağırılan ve Allah’ın Oğlunun suretine uygun…
  Bize yaşamı sağlayan Rab bizimle bir ahit yaptı bir ölüm figürü ile bir yaşam figürü içeren vaftiz; ölümün görüntüsünü…
  Kurtarıcımız Allah’ın, insanın yararına olan niyeti, onu sürgününden geri getirmek, onu itaatsizliğinin sebep olduğu uzaklaşmadan çıkararak Allah’ın yakınına geri…
  Acaba kim, Ruh’a verilen isimleri işitip de düşüncesini yükseklere yöneltmez, tefekkürünü en yüce olana doğru yükseltmez? Çünkü şöyle deniliyor…
    (Bu azizin deneyimlerine dayanarak yazdığı bu satırları okurken Rabbimiz ruhunuzu inayetle doldursun!)   İki düşünceyi hatırla ve onlardan…
  Haydi! Servetini bin bir şekilde dağıt, mutsuzlar için yaptığın masraflarda eli açık ve muhteşem ol. Beni dinleyen sen, toprağın…