/ Kategori / Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Sözün adımlarım için kandil ve yoluma ışıktır Saygıdeğer Babamız, İman İkrarcısı Maksimus’un vaazlarından Şamdana konulan kandil Peder’in ışığıdır, dünyaya gelen…
Εbedi Hayatın Mirasçıları Altın Ağızlı Yuhanna’nın “Hayat Sözleri” adlı kitabından peder Dimyan Yakupoğlu tarafından tercüme edilmiştir. Bir hristiyanın, ebedi hayatın…
    Ben asmayım, sizler çubuklarsınız İskenderiyeli Kirillos’un vaazlarından Sevgisine bağlanmayı bizlere öğretmek ve kendisiyle olan birliğimizden ne büyük yararlar…
Önlerinden milletleri de kovdu. Onların çadırlarında İsrail sıptlarını oturttu Aziz Griogios’un vaazlarından Varlığının, soluk almanın, zekanın, bilgeliğin ve en önemlisi…
Tanrı‘nın Sözü bitmez tükenmez bir pınardır. Kim anlayabilir, Rabbim, senin tek bir sözünün zenginliğini? (Suriyeli Efrem, Diatessaron, 1, 18-19) Anladıklarımız…
Ne mutlu merhametli olanlara, onlar merhamet bulacaklar Nasıralı Grigorios’un vaazlardan "Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar" (Mt. 5. 7)…
Mesih’in Tanrılığı Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde tanrı oğlu bulunanda yaşam vardır.…
Mesih’in Tanrılıği Hayatımızdaki zorluklar ve hastalıklar   “Bir kişinin, tatlı cennete gidebilmesi ve zorlukların pasaportunu elinde bulundurabilmesi için, burada çok…
Ne mutlu o insana ki, hiç ayırt etmeksizin, herhangi başka bir insanı sevebilir Aziz Maksumus’un vaazlarından Sevgi, Tanrı bilgisinden başka…
  Her yaratık kendi doğa ve yeteneğine göre Allah’ı terennüm eder Aziz Atanasius’un Putperestlere Karşı Söylevlerinden, 42-43 Aziz Yuhanna’ nın…