/ Kategori / Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

    Büyük Iman acıklaması Bir tek Allah'a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaratanı , her…
    Yuhanna Altιnagιzlι Yuhanna’nın  Havarilerin İşleri Üstüne Vaaz Bu takdir edilecek zaferi görüyor musun? Haç’ın başarılarını görüyor musun? Şimdi…
                                            Salt kardeşlerimize değil de dinimizden olmayanla­ra da iyilik yapmaya çalışalım. Onlara adil davra­nalım ki, bizim yüzümüzden Tanrı’nın adına…
                                   Yuhanna Altιnağιzlι                        Yuhanna’nın  Havarilerin İşleri Üstüne Vaaz Kendi ‘yoksulluğunu öne süremezsin. Çünkü iki kuruş veren dul gelip, seni…
    Yuhanna Altιnağιzlι                   Yuhanna’nın Havarilerin İşleri Üstüne Vaaz "O günlerde Petrus, kardeşlerin ortasında ayağa kalkıp şöyle dedi..." (H.İ. 1,…
                                       Yuhanna Altιnağιzlι               Yuhanna’nın  Havarilerin İşleri Üstüne Vaaz "Bu küçüklerin birini kabul eden, beni kabul eder" diyor Rab. Bu kardeş…
    Altιnağιzlι Yuhanna’nın vaazlarından İbranilere rehber olarak Musa vardı; bizlerin ise başka bir Musa’sı vardır, bize yol gösteren ve…
    Altιnağιzlι Yuhanna’nın vaazlarından Mesih kanının gücünü öğrenmek ister misin? Eski Ahit’in sayfalarını karıştırarak şeklini anımsayalım. "Bir yaşındaki bir…
    Meryem Ana’ya gerçekten Tanrı’nın Annesi demeli miyiz diye soran kişiler olmasına şaşıyorum. Rabbimiz İsa Tanrı ise onu doğuran…
    İskenderiyeli Kirillos’un Aziz Yuhanna’ nın İncil’i üstüne vaaz Biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: aralarında oturacağım,…