/ Kategori / Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

    Hangi sözler Allah’ın nimetlerini layıkıyla açıklayabilir? Sayılarını hesap etmek mümkün değildir. Büyüklüklerine gelince, öyledir ki onlardan bir teki,…
    Allah’a karşı olan sevgi dışarıdan zorlanamaz. Çünkü kimse bize ışıktan yararlanmayı, yaşamı sevmeyi, bizi dünyaya getirenlere veya bizi…
     Sarovlu Serafim'in anlatışında, Tanrıya "kapılma" olgusu iyi belirtiliyor. Bir gün, Serafim, hıristiyan kimliği konusunu kafasında kurcalayan bir öğrencisi ile…
İncil açıklaması  Metropolit Pavlus Yazıcı       Dinlediğimiz bölüm iki durum üzerinde özellikle durmaktadır. Birincisi düğün olayı ve efendinin her…
Altınağızlı Yuhanna “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı…
         "Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut'un…
                                         “Mesih`i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın.”                                                                                                         (I.Kor.11:1) Havari Aziz Pavlos'un hayatını incelerken ve onun…
        Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde tanrı oğlu bulunanda yaşam…
    Kilise, başlangıçsιz, sonsuz ve ebedi bir kurumdur... Tıpkι, sonsuz ve ebedi Kurucusu (Kutsal Üçleme) gibi... Tanrı'nın yaratılmamış olduğu…
    Büyük Iman acıklaması Bir tek Allah'a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaratanı , her…