/ Kategori / Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

    71 PROTOKOL NUMARALI   KUTSAL VE BÜYÜK ORUCUN BAŞLANGICINA MAHSUS VAAZ   + BARTHOLOMEOS ALLAH’IN İNAYETİYLE KONSTANTİNOPOLİS-YENİ ROMA…
Mesih İsa’nın Kutsal Vaftizi Din öğretmeni aziz Grigorios Her şey sizlerin birer güneş, yani başkaca insanlar için yaşamsal bir güç…
Malaki kitabı Malaki kitabı (İbranice: מַלְאָכִי‎), Tanah'ta bulunan Neviim kitabının içindeki Oniki küçük peygamber dizisinin son kitabıdır. Hristiyan sıralamasında Yeni…
      Sarov'lu Serafim dua ve diğer tinsel eylemler hakkında bakın neler söylüyor: "Kesin olan şu ki, İsa adına…
Aziz Sarovlu Serafim Hazırlayan Pavlos Ulas     Ortodoks Kilisesi tarihinde Aziz Sarov’lu Serafim bir çok insan tarafından bilinen, keşişlik yaşamının…
Rabbimiz İsa Mesih’in Doğuş Bayramı Mesih’in Beşiği mi Yoksa Mezarı mı ? (Matta 2:1-12) Eski Ahitte Kutsal Kitap Tekvin bölümünde…
(Aziz Paisios)             Aziz Paisios sık sık ‟burada kök salmayacağımızıˮ ve bu hayattan ayrılacağımızı unuttuğumuzu söylerdi.           Bütün insanlar hayatın…
Üç kardeş bizlere tövbe etmemiz için yardım eder, bunlar : Oruç, Rahmet ve Dua’dır. Çünkü bunlar Mesih'teki yeni hayatta üç…
Bu Pazar günü Kutsal Ayinde dinlediğimiz Tohum Benzetmesi, aynı zamanda, M.S. 787’de düzenlenen 7. Ekümenik Konsili’nin Azizlerinin ve Tanrı’yı kuşanan…
Bugünkü İncil Pasajının küçük bir alıntısı olan Dağdaki Vaaz ile Rab, öğrencilerine ve İncil aracılığıyla bizlere, Göksel Baba’nın iradesini gözler…