/ Kategori / Kilise

Kilise

Manastır Hareketinin Tarihi (4):
05/05/2015
  Keşişliğin Anadolu’ya yayılmasıyla birlikte yeni bir fenomen gözlemleriz. Bu yeni oluşumda hayatlarını sutün başlarında geçiren keşişlere şahit oluruz. Bu…
04/02/2015
Bizans Piskoposları ve Ekümenik Patrikler 1.  Aziz Andreas (38-kurucu) 2. Havari Stachys (38-54) 3. Aziz Onesimus (54-68) 4. Piskopos I…
18/07/2014
Ortodoks kilisesinde cemaat olmak bireylere bazı sorumluluklar yükler, bunlararasında şunlar vardır: Kutsal Komünyon'a dair: Ortodoks olmayan herhangi biri,ister başka kilisenin…
10/07/2014
Bizanslı misyonerlerin Rusya'ya ulaştırdığı Hristiyanlik I. Vladimir döneminde 988'de Kiev'nin resmi dini oldu. 1037- 1448 arasında kiliseyi Kostantinopolis'ten ( İstanbul)…