/ Kategori / Kilise

Kilise

Koliva (Ηaşlanmış buğday)
11/06/2022
“Koliva” Ortodoks Kilisesi tarafından korunmuş, en eski Hıristiyan geleneklerinden biridir. “Koliva”; “üçü”, “dokuzu”, “kırkı”, “üç ayı”, “senesi” ve ayrıca “uyumuşların…
  Hangileridir ve ne zaman icra edilir. Aziz Ortodoks Kilisemiz, özel bir ihtimam gösterdiği “uyumuşlar” için haftanın ayrı bir gününü…
Pentikostarion dönemi
15/05/2022
Hepimiz az çok Triodio Dönemi hakkında bilgi sahibiyiz (Vergi Görevlisi Pazarından başlayan 10 haftalık dönem). Hepimiz Büyük Paskalya Orucunu ve…
Kapadokyalı Pederler
04/05/2022
  Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında Orta Anadolu’da bulunan Kapadokya bölgesi bir Hristiyanlık merkezi olarak öne çıktı. Bu bölgede “Kapadokyalı Pederler” olarak…
Ortodoks Kilisemizin Yeni Azizi
02/05/2022
  Ekümenik Patrikhane’nin Kutsal Konsil’i Üstat Evmenios Saridakis’i Azizler sınıfına dahil etti. Üstat hakkında birkaç söz: Üstat Evmenios 1931’de Girit…
30/04/2022
    Kutsal Diriliş Bayramı’ndan önceki  hafta,  Diriliş Bayramı olayına  katılmamız için yapılan  ruhsal hazırlığın doruk noktasına çıktığı haftadır. Büyük…
Kutsal Yağ sürme (kuvvetlendirme/ Krizmasyon) gizemi
28/04/2022
Bazen "kuvvetlendirme" ismiyle de anılan kutsal yağ sürme gizemi, vaftiz edilmiş bir kişiye kutsal yağ sürülmesi aracılığıyla Kutsal Ruh armağanının…
Kutsal Mür
27/04/2022
“Şükür yağı”, “şükür krizmasyonu” ya da “semavi  krizmasyon” olarak da anılan “Kutsal Mür”, Kutsal Ruh’un armağanlarını sembolize eder. Kutsal Mür,…
19/04/2022
Kandiller kiliselerimizde genellikle “Güzel Kapı” ve Kutsal İkonastasis önünde sıvı yağla yanarlar. Yanan yağ bize Tanrı’nın merhametini, saçtıkları ışık ise,…
Büyük Paskalya orucu hakkında
16/04/2022
Büyük Paskalya Orucu, bütün sene boyunca Çarşamba ve Cuma günleri tutulan oruçlarla birlikte, en eski oruçlardandır ve Ekümenik Konsillerde belirlenen…