/ Kategori / Kilise

Kilise

Pisidya Metropoliti İov’un göreve başlama töreni
22/09/2022
Bugün, 17 Eylül 2022’de Antalya Aziz Alypius Kilisesi’nde  Pisidya yeni Metropoliti İov’un Piskoposluk makamına çıkışı kutlandı. Ekümenik Patrikliği temsilen Başpiskopos…
12/09/2022
  Kilise, Rab’in çarmıha gerildiği ve gömüldüğü yer olan Golgotha’da yer almaktadır. Gerçek Haç ve Diriliş mekânı, Mesih’in ve O’nun…
Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri Pazarı
03/08/2022
 Giriş Paskalya yortusundan sonraki yedinci pazar günü, kilisemiz tarafından birinci ekümenik konsilin pederleri pazarı olarak anılır. Bu günde İmparator Aziz…
Semavi bir arkadaşlık
02/08/2022
Kilisemizde bugün gerçekleşen toplantı, Dirilişle ilgilidir.  Bu Pazar  İlahi Litürji, 4. Ekümenik Konsilin  Aziz Pederlerinin ışıklı aziz endamlarıyla parlıyor. Bu…
Aziz Elçiler Orucu
23/06/2022
  Bugünden itibaren Aziz Elçilerin Orucu Dönemi başlıyor. Aziz Elçilerin Orucunda tıpkı Noel öncesi orucun ilk kısmında olduğu gibi daha…
Neden Ortodoksum?
22/06/2022
  “1.Neden Roman Katolik (Papa’ya bağlı) ya da Protestan değil de Ortodoksum? Günümüzde kişinin şu soruyu sorması çok mantıklıdır: Hristiyanlığın…
Koliva (Ηaşlanmış buğday)
11/06/2022
“Koliva” Ortodoks Kilisesi tarafından korunmuş, en eski Hıristiyan geleneklerinden biridir. “Koliva”; “üçü”, “dokuzu”, “kırkı”, “üç ayı”, “senesi” ve ayrıca “uyumuşların…
  Hangileridir ve ne zaman icra edilir. Aziz Ortodoks Kilisemiz, özel bir ihtimam gösterdiği “uyumuşlar” için haftanın ayrı bir gününü…
Pentikostarion dönemi
15/05/2022
Hepimiz az çok Triodio Dönemi hakkında bilgi sahibiyiz (Vergi Görevlisi Pazarından başlayan 10 haftalık dönem). Hepimiz Büyük Paskalya Orucunu ve…
Kapadokyalı Pederler
04/05/2022
  Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında Orta Anadolu’da bulunan Kapadokya bölgesi bir Hristiyanlık merkezi olarak öne çıktı. Bu bölgede “Kapadokyalı Pederler” olarak…