/ Kategori / Kilise

Kilise

Doğuş orucu
04/12/2022
15 Kasım günü başlayacak ve İsa Mesih'in Dünya'ya zuhur edişine kadar olan sürede yani 25 Aralık tarihine kadar kilisemiz oruç…
Ortodoks Kilisesinde Doğuş Bayramı (Noel) orucu
14/11/2022
15 Kasım – 25 Aralık “Oburluk bir adamı bezgin ve korkak yapar, oysa oruç neşeli ve cesur yapar. Oburluk her…
Hristiyan apolojetikler
02/11/2022
Hristiyan dininin savunulması yani Hristiyan öğretilerinin ve kutsal yazıların değerinin savunulması ile uğraşan kilise yazarları Hristiyan apolojetikler olarak adlandırıldılar. Apolojetikler,…
Çarşamba ve Cuma günü orucu
14/10/2022
Kilisemiz, Rabbimizin Yahuda tarafından ihanete uğradığı Çarşamba ve haça gerildiği gün olan Cuma gününü oruç günleri olarak belirlemiştir. Çarşamba ve…
Pisidya Metropoliti İov’un göreve başlama töreni
22/09/2022
Bugün, 17 Eylül 2022’de Antalya Aziz Alypius Kilisesi’nde  Pisidya yeni Metropoliti İov’un Piskoposluk makamına çıkışı kutlandı. Ekümenik Patrikliği temsilen Başpiskopos…
12/09/2022
  Kilise, Rab’in çarmıha gerildiği ve gömüldüğü yer olan Golgotha’da yer almaktadır. Gerçek Haç ve Diriliş mekânı, Mesih’in ve O’nun…
Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri Pazarı
03/08/2022
 Giriş Paskalya yortusundan sonraki yedinci pazar günü, kilisemiz tarafından birinci ekümenik konsilin pederleri pazarı olarak anılır. Bu günde İmparator Aziz…
Semavi bir arkadaşlık
02/08/2022
Kilisemizde bugün gerçekleşen toplantı, Dirilişle ilgilidir.  Bu Pazar  İlahi Litürji, 4. Ekümenik Konsilin  Aziz Pederlerinin ışıklı aziz endamlarıyla parlıyor. Bu…
Aziz Elçiler Orucu
23/06/2022
  Bugünden itibaren Aziz Elçilerin Orucu Dönemi başlıyor. Aziz Elçilerin Orucunda tıpkı Noel öncesi orucun ilk kısmında olduğu gibi daha…
Neden Ortodoksum?
22/06/2022
  “1.Neden Roman Katolik (Papa’ya bağlı) ya da Protestan değil de Ortodoksum? Günümüzde kişinin şu soruyu sorması çok mantıklıdır: Hristiyanlığın…