/ Kategori / Hiçbir kategori

Hiçbir kategori

(12.6.22) Kutsal Komünyon öncesi son duaların okunmasının ardından, Ruhaniler kilise düzenine göre komünyon almaya gelirler. Her birisi öncelikle diğer ruhanilere…
     Trabzon’da doğan Aziz Atanasius, Konstantinopolis’te eğitim gördü ve ardından hayatını inancına adadı. Daha iyi bir inziva arayışıyla sessizlik…
      Düşes Elizabeth, İngiltere Kraliçesi Victoria’nın torunu ve İmparatoriçe Alexandra’nın ablasıydı (4 Temmuz). Dük Sergei ile evlendikten sonra,…
    Aziz Bartalmay: Aziz Bartalmay On İki Elçi’den biriydi ve Celileliydi; İncil onun hakkında başka pek az bilgi verir.…
Aziz Büyük Antonios Aziz Antonios ''Keşişlerin Pederi'' olarak da anılır. M.S 251 yılında Mısır'da çiftçi bir Hristiyan ailenin oğlu olarak…
(11.7.2021) Kutsal Litürji ve pek çok diğer İlahi Ayin’in başında Tanrı’ya yöneltiğimiz bir dizi yakarışda şunu da ekleriz: “Her  türlü…
Kutsal Teslis ikonası
10/06/2021
  Ortodoks Kilisesinde, Baba ve Kutsal Ruh’u resmetmek caiz değildir, çünkü Kutsal Kitap pek çok ayette gözle görülemeyen Uluhiyet’in  tasvirini…
Kemikler kıpırdaması
04/06/2021
  Olay 1935 Paskalya zamanı, Aynarozdaki Aziz Pavlos manastırında meydana geldi. Paskalya akşamları yapılan Sevgi ayininden sonra tüm Pederler manastırın…
Ruhani babamızı seçmek
03/06/2021
  Kilisemizde, Mesih ile birleşmeye giden ruhani yolda, bize eşlik eden kişi ruhani baba olarak tanımlanır. Ruhani babamızın, ruhani hayatta…
Aziz Porfirios Paskalya hakkında...
02/06/2021
  Paskalya dilekleri yerine, size, muhterem Üstat Porfirios’un, Mesihimizin Dirilişi’yle ilgili sevinç dolu deneyimlerini aktaracağım. Bu olayı Diakenisimos dediğimiz, Paskalya…