/ Kategori / Hiçbir kategori

Hiçbir kategori

Üstat Daniel Katunakyotis, dünya hayatında Dimitrios Dimitriadis olarak bilinen, keşiş ve Athos Dağı’nda Danielaioi(Daniilei) kardeşliğinin kurucusudur. (İzmir, 1846 – Athos…
     Trabzon’da doğan Aziz Atanasius, Konstantinopolis’te eğitim gördü ve ardından hayatını inancına adadı. Daha iyi bir inziva arayışıyla sessizlik…
      Düşes Elizabeth, İngiltere Kraliçesi Victoria’nın torunu ve İmparatoriçe Alexandra’nın ablasıydı (4 Temmuz). Dük Sergei ile evlendikten sonra,…
    Aziz Bartalmay: Aziz Bartalmay On İki Elçi’den biriydi ve Celileliydi; İncil onun hakkında başka pek az bilgi verir.…
22 Ocak Havari Timoteos
19/03/2023
Pek çokları karnavalların(karnaval haftası düzenlenen şenlikler) güzelliğini ve masumiyetini konuşmakta. Yine de Aziz Havari Timoteos’un hayatından okuyoruz ki zamanının karnavalcı…
Kapalı Kapı
12/11/2022
Eski Ahit’te Peygamber Hezekiel’in 44. Bölümde bahsettiği, Tanrı Doğuran’ın bakireliğini önceden bildiren önemli bir kehanet vardır. Bu kehanet, peygamberin Yeruşalim…
Batı Şeria'da Neapolis (Nablus) kentinin azizidir,  15 Ekim 1913 tarihinde, Sofokles Hasapis adıyla Kıbrıs'ın Morfou vilayetine bağlı Orounta köyünde doğdu. 14…
(12.6.22) Kutsal Komünyon öncesi son duaların okunmasının ardından, Ruhaniler kilise düzenine göre komünyon almaya gelirler. Her birisi öncelikle diğer ruhanilere…
Aziz Büyük Antonios Aziz Antonios ''Keşişlerin Pederi'' olarak da anılır. M.S 251 yılında Mısır'da çiftçi bir Hristiyan ailenin oğlu olarak…
(11.7.2021) Kutsal Litürji ve pek çok diğer İlahi Ayin’in başında Tanrı’ya yöneltiğimiz bir dizi yakarışda şunu da ekleriz: “Her  türlü…