/ Kategori / Bayramlar – yortular – kutlamalar

Bayramlar – yortular – kutlamalar

  Savurgan Oğlun Pazarı Bugünkü İncil okumasında bulunan benzetme aracılığıyla Rabbimiz üç önemli noktanın altını çizmiştir: günahkârların durumu, pişmanlık ve…
(Pisidia bölgesi’nin Başpiskoposu Sotirios)      Sevgili kardeşlerim!      Her şeyin yaratıcısı olan, Yeni Yılın yükselişini bir kez daha kutlamamızı sağlayan, merhametli…
Ferisi ve Vergi Görevlisi Pazarı ile Triodion dönemi başlar. Paskalya Orucu’ndan 3 hafta önce Triodion dönemi yer alιr. Bu dönemin…
  KONSTANTİNOPOLİS VE YENİ ROMA BAŞPİSKOPOSU VE EKÜMENİK PATRİK BARTHOLOMEOS: TÜM KİLİSE TOPLULUĞUNA BETLEHEM’DE DOĞMUŞ OLAN KURTARICI MESIH’İN İNAYETİ, MERHAMETİ…
  (Yuhanna İncili 1:29-34) Bugünkü vaazda duyduklarımızdan yola çıkarak Vaftizci Yahya’nın halka İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu, insanoğlunun asırlardır beklediği Kurtarıcısı…
  (Matta 2:1-12) Mesih’in Beşiği mi Yoksa Mezarı mı ?  Eski Ahitte Kutsal Kitap Tekvin bölümünde şu ibare ile başlar:…
  Yine yeni bir yıl başlıyor... Herkesde bir yenilenme telaşı...Beynimizde dönen birbirinden güzel hayaller ve bunları gerçekleştirebilmek için iyi bir…
  Pazar 01 Ocak 2017 –Yılbaşı - İsa Mesih’in sünneti – Kayseri’nin Başepiskopsu büyük Aziz Vasilios’un anımsanma günü Cuma 06…
  Münir YILDIRIM ABSTRACT Eastern in Orthodox Church Easter is a timefor Christians to celebrate the life and resurrection ofChrist.…
+ B A R T H O L O M E W Tanrının Merhameti İle Konstantinopolis Başpiskoposu - Yeni Roma…