/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 20 Temmuz Peygamber Eliyas

20 Temmuz Peygamber Eliyas

20 Temmuz Peygamber Eliyas

(20 Temmuz)

Ürdün’ün batı kısmında Tesbite şehrindendir. Kırsal kesimde yaşardı. Koyun derisinden post giyinirdi. İsminin anlamı; Rabb’ın ilahı veya güçlü ilah demektir. Tanrı’nın isteğiyle Filistin deki Sina dağına çekildi. Orda Tanrı kendisiyle konuştu. Kırk gün dua ve oruçla geçti. Son günlerinde Öğrencisi Elişa ile beraber Ürdün’e gitti. Yeni Ahitte Aziz Eliya vaftizci Yahya şeklinde göründü (Matta 11:14) İsa Mesih Eliya’nın ruhunda tanıtıldı.(Matta 1:17) 

İsa Mesih Nasıra’daki vaazında Sarefakt’taki dul bir kadının gönderildiğini işaret etti (Luka 4:26) Yine Aziz ElIyas ile Musa Peygamber İsa Mesih’e dağda göründüler ve ilahi görünümün gerçekleşti. (Luka 9:28-36) Öğrencisi Elişa ile konuşurken İsa Mesih’ten önce 895 yılında ateşten bir araba bulutların üzerinden onu götürdü sanki Tanrı onu Göğe yükselti tıpkı kendisinden önce Hanok’u göğe yükseltiyi gibi.

Kaynak: Kutsal Kitap’tan alınan bilgilerdir. A.Hrisiyanidis

20 Temmuz Peygamber Eliyas