/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

29 Aralık. Beytlehem’de Hirodes tarafından katledilen 14,000 kutsal Küçük Küçüklerin katili bu Hirodes, Mesih’in Doğuşu sırasında hüküm süren kişiydi. O…
28 Aralık. Nikomedya’da yakılarak öldürülmüş 20,000 kutsal Şehit. Hepsi Diyokletyan ve Maksimiyanos döneminde 303 yılında, Sinaksariyon’un yazarına göre Mesih’in Doğuş…
İsa’nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde, Grekçe konuşan Yahudiler, günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice…
  26 Aralık Pek kutsal Tanrıdoğuranın Anılması ve Sardis piskoposu Şehit Efthimiyos. Tanrıdoğurana övgü söylemek için bu bir araya gelişimiz…
  24 Aralık. Kutsal Bakire Şehit Evgeniya. Romalıydı; Filip ve Evgenya adlarında çok ünlü ve saygın anne-babanın kızı olarak doğmuştu.…
23 Aralık. Girit’in on kutsal Şehidi. Girit adasının farklı kasaba ve köylerindendiler ve Dekyus döneminde 250 yılında acı çektiler. Adları:…
   22 Aralık Kutsal Yüce Şehit, Yaraların Şifacısı Anastasiya. Romalıydı; çok güzel bir bakireydi, varlıklı ve ünlüydü. Prepeksastus ve Fausta’nın…
    21 Aralık. Kutsal Şehit Yulyani Maksimiyan döneminde Nikomedya’da varlıklı anne-babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Senatör rütbesinden olup sonra…
 Yaklaşık 200 yılında Diyokletyan döneminde senatör rütbesinden Aglayis isimli Romalı bir kadının kölesi olarak yaşadı. Kutsal Şehitlerin kalıntılarını kutsanma aracı…
  Milano şehrindendi ve Senatördü; Mesih inancı için gayretli olup birçoklarını Tanrı bilgisine döndürdü. Diyokletyan ve Maksimiyan döneminde Hristiyanlara yönelik…