/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

                                   Aziz Yakup İlahiyatçı Aziz Yuhanna’nın erkek kardeşiydi. Mesih İsa’nın çağrısı üzerine balık ağlarını ve babasını bırakıp Yuhanna’yla birlikte Mesih’in…
                                    Bir keşiş olarak derin imanıyla tanınırdı. Tanrı’nın isteğiyle Zahum piskoposu oldu, cemaatine yıllarca bütün imanıyla hizmet etti, onları düşmanın…
                                           Her iki aziz de Aziz Elçi Pavlus’un öğrencisiydi. Aziz Elçi Pavlus onlardan “Emektaşım Timoteyus, soydaşlarımdan Lukyus, Yason ve Sosipater…
  Anma günü 29 Nisan / 12 Mayıs Lazistan, Güney Kolhis’te, günümüzde Güneybatı Gürcistan ve Kuzeydoğu Türkiye’de yer alan antik…
                                          Bu dokuz kutsal şehit farklı farklı yerlerdendi, fakat hepsi de putlara kurban vermeyi ve Mesih’i olan inançlarından vazgeçmeyi…
                                      Osmanlı işgali sırasında birçok Sırp Hıristiyan,  Aziz Sava’nın Mileseva’daki kutsal emanetlerinin başında toplanıp azizin onlara şefaat etmesini diledi. Osmanlı…
                                          Kiev Mağaralar Manastırı’nın Azizi Theodosius’un (3 Mayıs) öğrencisiydi ve Kiev Mağaralar Manastırı’nda keşiş hayatı sürdü. Sadık bir hizmetle geçen…
Aziz Simun, Yetmişler’den biriydi. Yeruşalim Piskoposu şehit edilince Aziz Simun onun yerine geçti. Yeruşalim’in ikinci piskoposu olarak Kilise’yi parlak bir…
                                      Licinius, Büyük Constantinus’un müşterek imparatoruydu.  Tahta geçerken, yönetimindeki bölgede Hıristiyanlığa müsamaha göstereceği konusunda hemfikir olmuştu, ne var ki…
                            Genç yaşta Rostov’daki İlahiyatçı Aziz Gregory Manastırı’nda keşiş hayatına başladı. Ural Dağlarının batı yamaçlarında yer alan Perm’in halen…