/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

  Kosmas ve Dimyan adında üç çift gönüllü-şifacı vardır. Bunlardan bugün anılan, Romalı erkek kardeşlerdir. Aileden kalma büyük mal varlıklarına…
  “Aziz Yuvenali Rusya’dan Yeni Dünya’da İncil’i öğretmek için giden ilk heyetin üyesiydi. O bir keşiş ruhbandı ve Havarilerin ateşli…
  Bu ışıl ışıl parlayan günümüzün azizi, 1896 yılında Rusya’da doğdu. 1921 yılında ailesi Rus Devrimi’nden kaçarak, onun önce bir…
  Büyük Leo’nun yönetimi sırasında (457-474), iki soylu adam Kutsal Topraklara hac yaparken yaşlı bir dulun evinde konakladılar. Evdeki küçük…
                               Her bir Havari’nin kendi yortusu olmasına rağmen bu gün hepsi birlikte anılır. On ikilerden yalnızca Aziz Havari Yuhanna barış…
  Bu iki büyük Havari’nin hayatı için, biz ancak onların esinlenmiş yazılarını ve hayatlarını içeren, Yeni Antlaşma’nın tamamının okunmasını önerebiliriz.…
                                           “Mısır çölünün büyük çilecisi ve mucize işçisi olarak, Patrik Theofilus ve İmparator Büyük Theodosyus ile aynı zamanda yaşadı. Ona…
  Finlerdeki Karelya’da Ortodoksluğu kurmaya yardım ettikten sonra, Kuzey Rusya’da Lagoda Gölü’nde meşhur Valaam Manastırı’nı kurdular. İkisi de aynı yıl…
 Gönüllü şifacılardan sayılırlar. Hayatları için 31 Ocak’a bakın. (412) 28 haziran  Kutsal ve mucize işçileri, gönüllü şifacılar Kirus ve Yuhanna’nın…
                Bu Yoanna Hirodes’in kâhyası olan Huza’nın eşiydi (Luka 8: 3). Hirodes Aziz Vaftizci Yuhanna’nın başını kestirdiğinde, Azize Yoanna…