/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

Yaşamı boyunca onun kutsal duaları yardımıyla mucizeler yaptı.Kocasını putperestlikten Hristiyan inancına tekrar getirdi; kocası, daha sonra Nazianzus’un psikoposu oldu. Oğlu…
Decius imparatoru hükümdarlığında Hristiyanların zulmü süresince, bu 7 hristiyan genç Efes dışındaki bir mağarada gizlendiler. Bulunduklarında/ortaya çıkarıldıklarında, zalimleri ölmeleri için…
1086 yılında Roma’da varlıklı ve dinar bir ailede Dünya’ya geldi. O tarihlerde Roma kilisesi Ortodoks kilisesinden ayrıldığı/koptuğunda, Antony’nin de aralarında…
O, havariler James ve John’nun annesi, Zebedee’ni karısı ve Tanrı’nın Annesi’ne nişanlandığında dul olan nişanlı Yusuf’un (Josef) kızıdır. RAB’bin öğrencilerinden…
Aziz Isaac, 30 mayıs’da anılır.Hayat hikayesine bakın. Aziz Dalmatus, imparatorluk ordusunda bir askerdi, fakat oğlu Faustus ile birlikte, Isaac tarafından…
  Dokuz Kutsal Şehit, Dioklitian zamanında Pamfilya’da yaşamış ve Hıristiyan ailelerden gelmişlerdir. Mineos hariç hepsi çiftçiydi, Mineos ise marangozdu. Onların…
  Aziz Cindeus, Roma imparatoru Diocletian döneminde Pamfilya’nın Side iline yakın Tyalmenia köyünde papazdır. Vali Tonicus Strauss tarafından yakalatılan Aziz…
                        Ağustos ayındaki 3 Kurtarıcı bayramlarının ilki : Hızlı uyumanın başlangıcı Alay, İmparator Manuel Paleologos zamanında kurulmuştur. Tahta Haç, 31…
16 yaşında, İsa Mesih divanisi ünvanını aldı, 72 yıl bu devam etti ve 88 yaşına kadar yaşadı. Evsiz-barksız, çıplak ayaklarıyla,…
1836 yılında Rusya’da doğan Aziz Nikolas, modern zamanların en büyük Ortodoks misyonerlerinden biri oldu. Bir çocuk/oğlan olarak, uzak-doğuda misyoner olmaya…