/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

Roma Piskoposu olara, 254 yılından 257 yılına kadar, Novatian sapkınlığına karşı mücadele etti. O’nun duaları ile Roma mahkemesi yargıcı Nemesius’un…
Makkabiler (İbranice: מכבים‎ veya מקבים, Makabim; Yunanca: Μακκαβαῖοι) Selevkos İmparatorluğuna bağlı uydu devlet olan Judea'nın kontrolünü eline geçiren Yahudi asi…
İlk Şehit Stephen’nin taşlanarak öldürülmesinden sonra, bedeni,köpeklerin önüne bırakılmıştır; fakat, öğretmeni Gamaliel, bedenini gizlice Kudüs dışında bir yere götürdü ve…
Yortusu 4 Haziran Dürüst Melkisedek, Şalem'in (Kudüs) Kralıydı. Mesih'in ortaya çıkacağı şehrin temellerini atan hem kral hem kahindi. Suruçlu Aziz…
  31 Temmuz Kapadokyalı Aziz Evdokimos “Aziz Evdokimos, Kapadokya’dan dindar ve çok tanınmış, aristokrat sınıfından bir ailenin çocuğuydu. Bir kadınla…
  31 Temmuz Aramatyalı Aziz Yusuf Asil Yusuf, Yahudi yönetme meclisinin varlıklı bir üyesi ve Mesih’in gizli bir takipçisiydi. Aynı…
  30 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havariler, Silas, Silvanus, Kreskens, Epenetus ve Andronikus Aziz Silas, Havari Pavlus’un arkadaşı ve görev ortağıydı…
30 Temmuz Babil Piskoposu, Şehit Ruhani Polihronius ve Onun Beraberindekiler “İmparator Dekius Babil’i fethettiğinde, Polihronius’u, beraberinde üç papazı, iki diyakonu…
    30 Temmuz Azize Angelina, Arnavutluk Prensesi   O Arnavutluk’un millî kahramanı İskender Bey’in kızıydı. Sırbistan Prensi ve İskender…
  29 Temmuz Küçük Asya’daki Çankırı’dan Aziz Şehit Kalinikos   Kilikya bölgesinde dindar bir ailede doğdu. Tüm dünyevî şeyleri terk…